Obiceiul junilor din Şcheii Braşovului îşi are originea în mentalitatea de tip tradiţional, după care grupul de tineri are funcţie augurală, îndeplinind ritualuri de fertilitate şi de iniţiere a flăcăilor, de trecere dintr-o categorie de vârstă în alta.
   Rolul activ este jucat de Junii Tineri care într-o perioadă de 10 zile traversează, prin intermediul întregului ritual, anul calendaristic. Ieşitul cu surla, traseele rituale la troiţe au valenţe apotropaice de purificare a spaţiului şi de izgonire a forţelor malefice ale anului vechi; stropitul fetelor şi mersul după ouă roşii a doua zi de Paşte, precum şi scoaterea fetelor la joc indică ritualuri de fertilitate.
   Complexul de gesturi rituale ciclice - hora junilor, aruncatul buzduganului şi aruncatul în ţol - se înscriu în categoria practicilor de iniţiere, potenţează rolul simbolic al Junilor Tineri.
   Ceremonialul funerar de îngropare a vătafului din a cincea zi de Paşte reprezintă îngroparea vechiului an, urmat în Duminica Tomii de alaiuri călări şi ospeţe la care participă întreaga comunitate.
 
   Originalitatea acestui obicei constă în mutiplicarea Junilor Tineri în mai multe grupuri de bărbaţi căsătoriţi cu atribuţii civice de solidarizare a comunităţii româneşti: Junii Bătrâni (Pe Tocile), Junii Curcani (de „pe Coastă”), Junii Dorobanţi (de „pe Coastă” şi „pe Pajişte”), Junii Albiori (zona Prundului şi Pe Tocile), Junii Roşiori (zona Cacova), şi Junii Braşovecheni (cartierul Bartolomeu şi str. Lungă).
   Aceste grupuri de juni însoţesc grupul Junilor Tineri la scenariile rituale: comemorarea junilor decedaţi, din ziua de Florii; „ziua de călare” din Duminica Tomii; organizează în timpul anului, la sărbători, „jocuri strămoşeşti” şi maialuri.